ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ В АВТОМАТИЗАЦИЯТА
Технологична сигнализация TS 12


За нас

Дейност

Услуги

Референции


Контакти

Ремонт честотни инвертори

началоРазвой

Развой

Развойната дейност във фирмата се осъществява от екип от висококвалифицирани специалисти боравещи с най-съвременните хардуерни и софтуерни технологии. Екипа разработва основно електронни и микропроцесорни устройства по поръчка на външни фирми, поради което те не съдържат фирменото лого и не са известни като наши изделия.

Имаме опит в разработването на устройства с различни микропроцесорни платформи: PIC, AVR Atmel, Intel x51, Motorola XC11, Zilog.

Аналоговата схемотехника също е широко застъпена в развойната ни дейност. Имаме опит в конструирането на: инструментални усилватели за работа с ултраниски напрежения ( V) от мостове и датчици, пасивни галванични разделители на ток, различни преобразуватели на електрически величини, импулсни захранвания от 1W до 1 kW, схеми за управление на асинхронни мотори (честотни инвертори), тиристорни и семисторни схеми за управление на мощни постояннотокови мотори и др.

Голяма част от разработките са микропроцесорни модули за управление на машини и агрегати. Обикновено те се оформят като функционално завършени устройства със собствена индикация и пулт за управление и контрол.

Голяма част от разработките ни са за фирма Енергетика ЛД.

  © 2023 РАДКОМ. Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават